CMA CGM Vietnam

Địa chỉ: 81 Hàm Nghi, Q1
Website: Quy mô nhân sự: 150 - 300 người
Là hãng tàu của Pháp - có chi nhánh ở HN-HP- QN- ĐN-HCM Là hãng tàu của Pháp - có chi nhánh ở HN-HP- QN- ĐN-HCM
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm CMA CGM Vietnam tuyển dụng