CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ

Địa chỉ: Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Huế
Website: Quy mô nhân sự: 10 - 150 người
CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Huế Ngành nghề chính : sản xuất và xuất khẩu viên nén năng lượng gỗ CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ Khu công nghiệp Phú Bài, Phường Phú Bài, Thị xã Hương Thuỷ, Thừa Thiên, Huế Ngành nghề chính : sản xuất và xuất khẩu viên nén năng lượng gỗ
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm CÔNG TY CỔ PHẦN MDF Ý MỸ tuyển dụng