Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam

Địa chỉ: 26 VSIP, đường số 8. VSIP 1, Thuận An, Bình Dương
Website: www.kinhdo.vn
Kinh Đô là công ty hàng đầu ở Việt nam, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực. Kinh Đô tiếp tục chiến lược phát triển là một Tập đoàn Thực phẩm hàng đầu Việt Nam và hướng tới một Tập Đoàn hoạt động đa ngành: thực phẩm, địa ốc, tài chính, bán lẻ., Kinh Đô là công ty hàng đầu ở Việt nam, đi tiên phong trong mọi lĩnh vực. Kinh Đô tiếp tục chiến lược phát triển là một Tập đoàn Thực phẩm hàng đầu Việt Nam và hướng tới một Tập Đoàn hoạt động đa ngành: thực phẩm, địa ốc, tài chính, bán lẻ.,
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty cổ phần Mondelez Kinh Đô Việt Nam tuyển dụng