Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Kiến trúc PHĐ

Địa chỉ: 273 Nguyễn Tất Thành, phường Thủy Dương, Tỉnh TT. Huế
Số điện thoại: 0914.959.119
Tư vấn khảo sát, thiết kế các công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi......
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây Dựng Kiến trúc PHĐ tuyển dụng