Công Ty TNHH MTV Ẩm Thực Trần

Địa chỉ: 300 Hải Phòng
Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động; dịch vụ lưu trú ngắn ngày; giáo dục thể thao, giải trí …
1
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Công Ty TNHH MTV Ẩm Thực Trần tuyển dụng