Tuyển dụng Công ty Cổ phần Đường Việt Nam

Địa chỉ: Thôn Tân Quý, Cam Thành Bắc, Cam Lâm, Khánh Hòa
Số điện thoại: 0258 3985712
Website: http://vietsugar.com.vn/
Do nhu cầu phục vụ sản xuất năm 2020. Công ty Cổ phần Đường Việt Nam cần tuyển
0
Số tin tuyển dụng

Việc Làm Tuyển dụng Công ty Cổ phần Đường Việt Nam tuyển dụng