Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Bắc Cam Ranh

Quốc lộ 27B thuộc xã Cam Thịnh Đông, Cam Ranh, Khánh Hòa 
Chuyên về : Cơ khí, cơ khí chế tạo chuyên sản xuất máy móc, thiết bị, xe có động c