Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Hòa Bình

Diện tích:  160 ha 
Khoảng cách từ KCN đến trung tâm thành phố Kon Tum:   
- 03 km về phía Bắc.&