Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Hòa Phú Đắk Lắk

181 ha, với các chỉ tiêu sử dụng đất như sau:
- Đất xây dựng nhà máy chiếm 66,7%
- Đất giao thông chiếm 15,58%
- Đất cây xanh chiếm 11,2%
- Đất trung