Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Ninh Thủy

Khu công nghiệp Ninh Thủy được Thủ tướng Chính phủ uỷ quyền cho UBND tỉnh Khánh Hòa quyết định thành lập và chọn chủ đầu tư Khu công nghiệp Ninh Thu Gần quốc lộ 1A 
Hệ thống Giao thông
Đường chính rộng 22m cho 2 làn xe
Điện
Dùng lưới điện quốc gia
Nước
Đầy đủ
Xử lý nước thải
Xử lý rác thải
Hệ thống cứu hỏa 
Ngành nghề : chế biến, cơ khí, chuyên sản xuất bao bì giấy xuất khẩu và nội địa