Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Quốc Quang Long An Nhơn Hội (Khu B

Công ty TNHH một thành viên Hong Yeung Việt Nam thành lập từ năm 2007, thực hiện và quản lý Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Nhơn Hội – Khu B (K