Tuyển dụng việc làm tại Khu Công Nghiệp Tân Đức Bình Thuận

KCN Tân Đức nằm trong quy hoạch chung xây dựng KCN và Khu dân cư dịch vụ công nghiệp Tân Đức, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận (1.226 ha) 
< Các ngành công nghiệp ưu tiên đầu tư trong KCN : Công nghiệp sản xuất các sản phẩm phục vụ phát triển nông lâm, hải sản.Sản xuất hàng tiêu dùng : dệt, may; sản phẩm gia dụng; điện cơ kim khí; đồ điện; điện tử; đồ gỗ, VLXD và trang trí nội thất.Các ngành công nghiệp cần diện tích lớn như kéo sợi - dệt may; công nghiệp cơ khí chế tạo, lắp ráp phương tiện vận tải, xây dựng; sản xuất cấu kiện sắt, thép. Các ngành công nghiệp sạch thu hút nhiều lao động.